Term & Conditions

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge og Spania

 

Fleksibel levering

Du kan endre leveringene akkurat som du vil. Ta en pause, stopp eller korriger tidsintervallet som du ønsker, vår hyggelige kundeservice hjelper deg på best mulig måte slik at du blir fornøyd. For å gi deg maksimal frihet, fleksibilitet og topp kundeservice, er det heller ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til abonnementet, og abonnementet kan sies opp fortløpende.

 

Abonnement uten bindingstid og kjøpsforpliktelse

Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. ActiveFruit selger produkter på løpende abonnementsbasis, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom for kapsler. Den første forsendelsen som inngår i abonnementet, blir levert innen 10 dager etter bestilling og inneholder forbruk for 1 måned. Deretter får du levert Aple Cider Vinegar Gummie hver 3. måned for kr 447 (44,7EUR)

 

Ved oppsigelse avsluttes abonnementet med virkning fra førstkommende utsendelse. Vær vennlig å gi beskjed til kundeservice på angitt telefonnummer eller e-post for raskest ekspedering av oppsigelsen, og i god tid innen utsendelse av neste levering. Du vil se neste leveringsdato på vedlagte faktura. Avbestillingsfristen er 10 arbeidsdager før utsendelse av din neste pakke.

 

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende. Vår kundeservice hjelper deg gjerne på email/chat alle hverdager kl. 10:00.00-15.00. Gjelder henvendelsen din en konkret bestilling, vil vi besvare den i løpet av 2 arbeidsdager.

 

14 dagers ubetinget angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din aller første forsendelse, dvs. angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet. For at angreretten skal kunne være gjeldende, må produktet være uåpnet og returneres til oss i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, forpakningen er brutt, eller varen har gått ut på dato, må du dekke verditapet. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

 

Dersom du ønsker å trekke deg fra avtalen (angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet) tilbakebetaler vi alle betalinger vi har mottatt fra deg (herunder leveringskostnaden kr 79), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

 

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med i første forsendelse. Ta kontakt med oss for å få tilsendt en returseddel. Ønsker du å ta i bruk angreretten eller har spørsmål, kan du kontakte vår kompetente kundeservice på epost: info@theactivefruit.com eller telefon chat.

 

Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekket eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 arbeidsdager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges.

 

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.  Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og for én husstand.

 

Vi følger personvernloven for å sikre deg som kunde

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

 

ActiveFruit er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

 

ActiveFruit benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

 

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger

ActiveFruit tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor ActiveFruit’s kontroll. ActiveFruit tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

 

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.